image description

Åbent hus den 20. januar 2018

image description

Rybners’ HF-elever kommer til at studere og rejse i Vietnam

Læs mere her
image description

HF er også for dig, der har været væk fra skolebænken et par år

Læs mere her

På Rybners kan du tage den nye målrettede og karriereafklarende HF i et unikt, tværfagligt studiemiljø!

Der er studiestart i august, og som noget nyt kan du begynde direkte efter 9. klasse.

I løbet af uddannelsens to år får du undervisning, der kombinerer teori og praksis. På Rybners har vi stor erfaring med anvendelsesorienteret undervisning, hvor teorier efterprøves i praksis, og vi råder over alle de relevante faglokaler.

Du vil få en hverdag i et dynamisk studiemiljø, hvor unge fra både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne studerer og dygtiggør sig side om side.

Sidste Nyt

image description

Eliteidrætten trives på Rybners Gymnasium

Rybners Gymnasium har netop fået tildelt status af Eliteidrætsgymnasium. Gymnasiet er dermed blevet en del af et nationalt netværk af gymnasieskoler, hvis vision er at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for deres ungdomsuddannelse og sportslige udvikling.

Af Lene Weber
Læs mere
image description

Eleverne blev sendt på juleferie i røg og damp

Eleverne på Rybners Tekniske Gymnasium og Rybners HF gik i dag på juleferie med et brag. Bogstaveligt talt. For inden julecafeen tog over med mere traditionel hygge, var det to entusiastiske kemistuderende fra Aarhus Universitet, der stod for underholdningen.

Af Lene Weber
Læs mere
image description

Universitetsbesøg i Lissabon gav internationale ambitioner

Da 3j for nylig var på studietur i Portugal, besøgte de blandt andet et universitet i Lissabon. Det har hos flere af dem styrket lysten til at studere i udlandet og harmonerer med, at man på de videregående uddannelser skubber på for at få de unge ud i verden.

Af Lene Weber
Læs mere