image description

Rybners’ HF-elever kommer til at studere og rejse i Vietnam

Læs mere her
image description

HF er også for dig, der har været væk fra skolebænken et par år

Læs mere her

På Rybners kan du tage den nye målrettede og karriereafklarende HF i et unikt, tværfagligt studiemiljø!

Der er studiestart i august, og som noget nyt kan du begynde direkte efter 9. klasse.

I løbet af uddannelsens to år får du undervisning, der kombinerer teori og praksis. På Rybners har vi stor erfaring med anvendelsesorienteret undervisning, hvor teorier efterprøves i praksis, og vi råder over alle de relevante faglokaler.

Du vil få en hverdag i et dynamisk studiemiljø, hvor unge fra både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne studerer og dygtiggør sig side om side.

Sidste Nyt

image description

Rybners Gymnasium byder 700 nye elever velkommen

Mange nye minder og venskaber vil blive skabt fra mandag den 14. august, hvor de nye årgange på Rybners Almene Gymnasium, Rybners Handelsgymnasium, Rybners Tekniske Gymnasium og den helt nye Rybners HF har første skoledag.

Af Lene Weber
Læs mere