image description

Rybners’ HF-elever kommer til at studere og rejse i Vietnam

Læs mere her
image description

HF er også for dig, der har været væk fra skolebænken et par år

Læs mere her

På Rybners kan du tage den nye målrettede og karriereafklarende HF i et unikt, tværfagligt studiemiljø!

Der er studiestart i august, og som noget nyt kan du begynde direkte efter 9. klasse.

I løbet af uddannelsens to år får du undervisning, der kombinerer teori og praksis. På Rybners har vi stor erfaring med anvendelsesorienteret undervisning, hvor teorier efterprøves i praksis, og vi råder over alle de relevante faglokaler.

Du vil få en hverdag i et dynamisk studiemiljø, hvor unge fra både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne studerer og dygtiggør sig side om side.

Sidste Nyt

image description

Universitetsbesøg i Lissabon gav internationale ambitioner

Da 3j for nylig var på studietur i Portugal, besøgte de blandt andet et universitet i Lissabon. Det har hos flere af dem styrket lysten til at studere i udlandet og harmonerer med, at man på de videregående uddannelser skubber på for at få de unge ud i verden.

Af Lene Weber
Læs mere
image description

HF-elever blev klogere på uddannelsesvalget

Karriereafklaring er et gennemgående tema på den nye, reviderede HF. I denne uge har eleverne på Rybners HF derfor besøgt Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og flere af Rybners’ mange uddannelser for at stifte bekendtskab med områder inden for sundhed, handel, teknik og pædagogik.

Af Lene Weber
Læs mere