image description

Studietur til en europæisk storby

Læs mere her
image description

HF er også for dig, der har været væk fra skolebænken et par år

Læs mere her

På Rybners kan du tage den nye målrettede og karriereafklarende HF i et unikt, tværfagligt studiemiljø!

Der er studiestart i august, og som noget nyt kan du begynde direkte efter 9. klasse.

I løbet af uddannelsens to år får du undervisning, der kombinerer teori og praksis. På Rybners har vi stor erfaring med anvendelsesorienteret undervisning, hvor teorier efterprøves i praksis, og vi råder over alle de relevante faglokaler.

Du vil få en hverdag i et dynamisk studiemiljø, hvor unge fra både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne studerer og dygtiggør sig side om side.

Sidste Nyt

image description

Galla bød på rød løber, champagne, stolte forældre og 20-års jubilæumsrevy

Alle sejl var sat til for at skabe en mindeværdig gallaaften på Rybners Tekniske Gymnasium lørdag den 17. marts. Den forholdsvis nye tradition med en gallafest blev i år for første gang kombineret med den traditionsrige revy, der kunne fejre 20 års jubilæum. Underviser Claus Kaas Ishøy blev hyldet for sit store engagement i revyen gennem alle årene.

Af Lene Weber
Læs mere
image description

Eliteidrætten trives på Rybners Gymnasium

Rybners Gymnasium har netop fået tildelt status af Eliteidrætsgymnasium. Gymnasiet er dermed blevet en del af et nationalt netværk af gymnasieskoler, hvis vision er at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for deres ungdomsuddannelse og sportslige udvikling.

Af Lene Weber
Læs mere