Kommende elev

Kommende elev

Der er studiestart i august, og som noget nyt kan du begynde direkte efter 9. klasse.

I løbet af uddannelsens to år får du undervisning, der kombinerer teori og praksis. På Rybners har vi stor erfaring med anvendelsesorienteret undervisning, hvor teorier efterprøves i praksis, og vi råder over alle de relevante faglokaler.

Du vil få en hverdag i et dynamisk og unikt studiemiljø, hvor unge fra både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne studerer og dygtiggør sig side om side.

Undervejs i din uddannelse vil vi hjælpe dig til at blive afklaret om, hvilke videre uddannelse du skal stile imod. Det sker bl.a. gennem praktik- og projektforløb. Rybners har et samarbejde med UC Syd og Erhvervsakademi Sydvest samt et stort netværk i områdets erhvervsliv, og det kommer dig til gode, når dit praktik- og projektforløb skal sammensættes.

Rybners HF er kendetegnet ved:

• At du træffer valg undervejs og derved kan tone uddannelsen efter dine interesser

• At du kan prøve dig selv af og opdage nye talenter

• At du løbende får feedback og har tæt lærerkontakt

• At du får undervisning på samme høje niveau som på Rybners øvrige gymnasiale uddannelser

• At undervisningen giver almen dannelse med brede uddannelsesmuligheder i kombination med praksisnær undervisning

• At den tilbyder en hurtig vej videre til de korte og mellemlange videregående uddannelser