Optagelse og adgangskrav

Optagelse og adgangskrav

Fra sommeren 2019 træder skærpede adgangskrav i kraft, således at du skal opfylde et minimumskrav om et karaktergennemsnit på 4,0 i afgangseksamen for at blive optaget. Dette krav træder dog i kraft for ansøgere direkte fra 9. klasse allerede fra sommeren 2017.

På optagelse.dk vil det fremgå, hvilke fagpakker der kan til vælges. HF-elever skal allerede ved ansøgning vælge et praktisk-kunstnerisk fag på C-niveau - enten idræt, design og arkitektur eller mediefag. Find en beskrivelse af de tre fag her.

Når du udfylder din ansøgning, får du mulighed for at prioritere op til fem uddannelser.

Hvis du går i skole og søger om optagelse på Rybners HF, skal du bruge dit UNI login og søge online.

Hvis du er gået ud af skolen og søger optagelse på Rybners HF, kan du, hvis du er fyldt 18 år, enten søge online med digitalsignatur eller NemID, eller du kan udfylde ansøgningsskemaet og sende det med posten.

I alle tilfælde foregår ansøgningen via Optagelse.dk:

Ansøgningsfristen er hvert år den 1. marts

Hvis du søger efter den 1. marts, har du ikke krav på optagelse samme år, men du vil blive optaget, hvis du opfylder kravene - og hvis der er ledige pladser.

Ved optagelse som eliteidrætselev skriv Esbjerg Ordning-Eliteidrætselev eller Team Danmark-elev under Bemærkninger.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven afholdes mandag den 25. marts 2019 i tidsrummet kl. 8.30-17. Man skal afsætte 2-3 timer til deltagelse i optagelsesprøven.

Adresse: Sp. Møllevej 72.

Optagelsesprøven foregår i fagene dansk, matematik og engelsk.

Elever, som ikke er erklæret uddannelsesparat af en UU-vejleder, vil blive indkaldt til optagelsesprøve. Ligeledes kan elever, som ikke kommer direkte fra folkeskolen eller som går på en efterskole/skole, der ikke opfylder optagelsesbekendtgørelsens krav, blive indkaldt til optagelsesprøve. Læs mere under Lov nr. 1716 af 27/12/2016 §7, 8, 9 og 10 og §11.

Elever, der indkaldes, vil modtage et brev umiddelbart før prøven med yderligere oplysninger om tid og sted.

Mere information

Hvis du vil vide mere om uddannelsesvalg/uddannelsesmuligheder, så kig her:

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte studievejleder Karsten Skov Rasmussen: Mobil: 22757949 / ksra@rybners.dk