Tid til at få dig en uddannelse..?

Tid til at få dig en uddannelse..?

HF-uddannelsen er en toårig uddannelse for dig, der gerne vil komme lidt hurtigere gennem din ungdomsuddannelse. Måske har du brugt nogle år på at afprøve dig selv og er ved at spore dig ind på, hvilke fag og job, der passer til dig.

Netop i den nye reviderede HF bliver der lagt ekstra meget vægt på det karriereafklarende aspekt. Praktik, vejledning og valget af fagpakke på andet år gør dig gradvist mere afklaret.

På Rybners HF bliver du en del af et levende studiemiljø, hvor unge og voksne dygtiggør sig side om side - enten på en erhvervsuddannelse, et kursus, en teknisk gymnasial uddannelse eller en HF-uddannelse.

Faciliteterne er i top. Her er værksteder, laboratorier, køkkener og moderne teorilokaler, der sikrer, at undervisningen er anvendelsesorienteret. Samtidig foregår undervisningen på et teoretisk højt niveau, da den bliver varetaget af gymnasielærerne fra det tekniske gymnasium.

Lyder dette som noget for dig, og ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte studievejleder Karsten Skov Rasmussen: ksra@rybners.dk / 2275 7949.