Undervisningen

Undervisningen

Undervisningen på den nye reviderede HF skal være praksisnær, og det er noget, vi er gode til at levere på Rybners! Dyrk dine interesser og afprøv samtidig nye områder. Målet er at gøre dig dygtig – men også afklaret omkring din videre karriere.

Hf er et godt uddannelsesvalg for dig, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, der knytter sig hertil, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning, hvor teorien er tæt koblet med de arbejdsopgaver og tematikker, man eksempelvis møder som finansøkonom, lærere, politimand eller sygeplejerske.

Med et tillægssemester åbner dørene sig også til på de lange videregående universitetsuddannelser.