Fag på Rybners HF

Fag på Rybners HF

HF-uddannelsen er bygget op af en række obligatoriske fag, fagpakker og valgfag. I løbet af 2. semester skal du vælge hvilken fagpakke og hvilke valgfag, der bedst understøtter dit videre uddannelsesvalg.

Obligatoriske fag:

  • Dansk A, Engelsk B, Matematik C

  • Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C og Kemi C

  • Kultur- og samfundsfaggruppe: Religion C, Historie B og Samfundsfag C

  • Et praktisk - kunstnerisk fag, hvor du kan vælge mellem: Design og arkitektur C eller Idræt C


Find en beskrivelse af de praktisk-kunstneriske fag her.


Du kan finde lærerplaner til de enkelte fag på undervisningsministeriets hjemmeside. 

Du kan læse mere om fagpakker her og se et udvalg af vores valgfag her.

 

Niveauernes ABC

Fagene læses på forskellige niveauer alt efter, hvor mange timer du har i faget.

·         A er højeste niveau

·         B er mellemste niveau

·         C er laveste niveau