Fagpakker

Fagpakker

Uanset valg af fagpakke opfylder du med en hf adgangskravene til størstedelen af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, men fagpakkerne er med til at målrette dit videre uddannelsesvalg.

I løbet af studiets første år sporer du dig gradvist ind på, hvilken fagpakke, der passer dig og din videre karriere. 

En fagpakke skal almindeligvis bestå af to fag på B-niveau eller et fag på B-niveau og et fag på C-niveau. På Rybners HF udbyder vi nedenstående fagpakker – klik på linket og læs mere om, hvilke uddannelser de forskellige fagpakker retter sig imod:

Udvidet fagpakke

Med en udvidet fagpakke får du mulighed for at søge ind på universiteterne eller en anden lang videregående uddannelse. En udvidet fagpakke tager du som et tillægssemester til din HF uddannelse. Rybners HF samarbejder med VUC Vest om at udbyde udvidede fagpakker. Læs mere om mulighederne på VUC Vest hjemmeside