Løbende evaluering

Løbende evaluering

Hf-uddannelsen har i mange år uddannet meget forskellige elever og mange mønsterbrydere. Den tradition bliver ført videre i den nye hf, som ud over det karriereafklarende element får en meget fleksibel opbygning.

Som elev får du mulighed for at prøve dig selv af og finde ud af, hvad du er god til, inden du træffer valg om fag og fremtidige uddannelsesmuligheder. På første semester møder du en bred vifte af fag. Herefter vælger du dig trin for trin ind på de fagområder, der passer dine fremtidsplaner. Tanken er, at de gradvise valg skal give dig mulighed for først at vælge fag, når du har gjort dig erfaringer med fagene og er blevet klogere på, hvor både dine evner og interesser ligger. Samtidig er tanken, at de gradvise valg skal danne grundlag for et tættere samspil mellem dig og uddannelsen. Gennem tæt vejledning er målet, at du vil blive guidet mod nye fremtidsmuligheder og måske opdage talenter, du ikke vidste, du havde.

I løbet af det første halve år evaluerer vi sammen dine faglige resultater og udfordringer. Dette foregår blandt andet ved en afsluttende screening i dansk, engelsk og matematik. Resultaterne herfra indgår i vores vejledning med hensyn til valg af fag, fagpakker og videre uddannelse.

Undervejs vil du også løbende modtage feedback og evaluering af dit faglige arbejde – mundtligt såvel som skriftligt - i fagene.

Baseret på din faglige udvikling vil du således blive vejledt med henblik på valg af fagpakke.