Projekt- og praktikforløb

Projekt- og praktikforløb

I løbet af din HF-uddannelse gennemgår du tre projekt- og praktikforløb. Her får du mulighed for at opleve, hvordan den viden, du tilegner dig i fagene, bliver anvendt i praksis.

Samtidig skal forløbene hjælpe dig med at blive afklaret omkring dine interesseområder og videre uddannelsesplaner.

Praktik- og projektforløbene udgør i alt 70 timer på HF-uddannelsen. De kobler sig til mindst ét bestemt fag eller en faggruppe, og som en del af forløbet skal du løse en skriftlig opgave, der vil blive vurderet af din faglærer.

På Rybners HF er de tre projekt- og praktikforløb placeret på henholdsvis 1., 2. og 3. semester.

Det første forløb strækker sig over 2 x 2,5 dage og handler om at gøre dig afklaret omkring, hvilket hovedområde, du vil beskæftige dig med videre på uddannelsen. Forløbet foregår i samarbejde med Rybners’ mange erhvervsuddannelser og Social- og sundhedsskolen Esbjerg, der tilsammen dækker alt fra sundhed, pædagogik og samfund, over handel og kontor til håndværk og teknik.

Det andet forløb har fokus på at gøre dig afklaret omkring, hvilken af de seks fagpakker du skal vælge. Der vil blive afholdt en fagpakkemesse, hvor du bliver præsenteret for fagpakkerne, og i ”Smag på en fagpakke” udvælger du to fagpakker og kommer i en to-dages praktik i en virksomhed eller deltager i et innovationsprojekt på skolen.

På det tredje og sidste forløb gælder det afklaring omkring din videregående uddannelse. Forløbet vil foregå i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest og professionshøjskolen UC Syd.